2% dane

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste pomohli škole a poukázali sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech Rodičovského združenia pri Základnej škole, Černyševského 8.

            Za pomoc vopred ďakujeme.                                   

                                                          Mgr. Magdaléna Benková
                                                                   riaditeľka školy

Naše údaje: /tlačívo v prílohe/

Rok : 2017
IČO : 30786011
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno (názov) : Rodičovské združenie pri Základnej škole, Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Sídlo – Ulica : Černyševského
Súpisné / orientačné číslo : 1286/8
PSČ : 851 01
Obec : Bratislava

Info: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh3.pdf

File: 

Rubrika: