Pedagogickí zamestnanci

Primárne vzdelávanie / prvý stupeň

MENO A PRIEZVISKO APROBÁCIA

 • Mgr. Martina Ivanová 1. - 4. roč.
 • Mgr. Manuela Marčoková 1. – 4. roč.
 • Mgr. Anna Wurmová 1. – 4.roč.
 • Mgr. Zora Dóczyová 1. - 4. roč.
 • Mgr. Monika Pethöová 1. - 4. roč.
 • Mgr. Daniela Macejková – špec.ped.
 • Mgr. Alena Sklenáriková 1. - 4. roč.
 • Mgr. Iveta Trangošová 1. - 4. roč.
 • Mgr. Katarína Kokavcová 1. - 4. roč.
 • Mgr. Mária Krchnáková 1. - 4. roč.
 • Mgr. Adriana Hornáčková 1. - 4. roč./špec.ped.
 • Mgr. Eva Kolesárová náboženská výchova
 • Mgr. Martin Minárik 1. - 4. roč./špec.ped./INF
 • Mgr. Oľga  Ďuranová NAV

Nižšie stredné vzdelávanie / druhý stupeň

MENO A PRIEZVISKO APROBÁCIA

 • Mgr. Erika Miklášová NEJ/vých.umením
 • Mgr. Linda Kyselová ANJ/SJL
 • Mgr. Priska Sekerová ANJ
 • Mgr. Dagmar Mikičová MAT/BIO/špec.ped.
 • Mgr. Emília Vydarená MAT/HUV
 • Mgr. Vladimír Ivan TEV
 • Mgr. Jozef Šuhajda TEV/BIO
 • Mgr. Marie Vajkúnyová MAT/ FYZ
 • Mgr. Zuzana Cagáňová CHEM/BIO
 • Mgr. Janette Teplická TEV/BIO/špec.ped.
 • Mgr. Katarína Krajčová SJL/DEJ/špec.ped.
 • Mgr. Miroslava Gričová SJL/ETV
 • Mgr.Monika Ceľuchová – DEJ/OBN
 

Skola: