Vedenie

RIADITEĽKA ŠKOLY

  •  Mgr. Magdaléna Benková

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
(1. STUPEŇ)

  •  Mgr. Zora Dóczyová

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
(2. STUPEŇ)

  •  Mgr. Janette Teplická

Skola: