Vychovávatelia

  • Mgr. Anna Juneková
  • Lubica Hargašová
  • Mgr. Petra Matúšková
  • Mgr. Anna Poláčková
  • Silvia Havlíková
  • Mgr. Miriama Kovalčíková

Skola: