Jedalen

Jedáleň

Odhlasovanie zo stravy

Riaditeľstvo ZŠ, Černyševského 8 v Bratislave – Petržalke oznamuje zákonným zástupcom, že pri odhlasovávaní detí zo stravy majú dodržať nasledovné pravidlá:

  • odhlásenie dieťaťa na nasledujúci deň do 14:00 h
  • odhlásiť dieťa možno ešte do 08:00 h v deň stravovania.

Kontakt: Základná škola, Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Číslo telefónu: 02/62244108 Zlata Knotková, vedúca školskej jedálne.

Diétne stravovanie žiakov

Základná škola, Černyševského 8, Bratislava 5 zabezpečuje diétne stravovanie žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách podľa § 2 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 330/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR zo 14. 08. 2009 o zariadení školského stravovania.
V školskej jedálni budú pripravované jedlá podľa týchto diét: 

Subscribe to RSS - Jedalen