Krúžky

V školskom roku 2016/2017 ponúkame na výber tieto krúžky :

Meno

Názov krúžku

Ceľuchová Monika, Mgr. Nemčina hrou
Dóczyová Zora, Mgr. Zahrajme si na flaute
Gričová Miroslava, Mgr. Slovenčina pre deviatakov
Hornáčková Adriana, Mgr. Objavujeme prírodu
Ivan Vladimír, Mgr. Stolný tenis
Ivanová Martina, Mgr. Muzikálový krúžok
Kokavcová Katarína, Mgr. Matematický krúžok "Bystrá hlavička"
Krajčová Katarína, Mgr. Školský časopis
Krajčová Katarína, Mgr. Slovenčina pre deviatakov
Krchnáková Mária, Mgr. Čitateľský krúžok
Kunštek Miroslav, Mgr. Florbal
Kyselová Linda, Mgr. Zábavná angličtina
Macejková Daniela, Mgr. Mladý návrhár
Marčoková Manuela, Mgr. Malý maliar
Miklášová Erika, Mgr. Konverzácia v nemeckom jazyku
Minárik Martin, Mgr. Počítačový krúžok
Minárik Martin, Mgr. Mladý fotograf
Pethöová Monika, Mgr. Da Vinci
Sklenáriková Alena, Mgr. Turistický krúžok
Šuhajda Jozef, Mgr. Futbalový krúžok
Teplická Janette, Mgr. Badmintonový krúžok
Trangošová Iveta, Mgr. Športové hry
Trangošová Iveta, Mgr. Pohybové hry
Vydarená Emília, Mgr. Nebojme sa matematiky
Zúberová Andrea, Mgr. Zumba

Skola: