Aktivity

Vianoce, Vianoce prichádzajú.......

 To, že Vianoce skutočne klopú na dvere bolo vidno v celej Bratislave, takmer na každom kroku.  A ako by to bolo, keby neprišli aj k nám do školy? Predvianočná atmosféra sa začala prvý decembrový týždeň tradičnou výzdobou celého areálu školy. Z každej triedy sa tu a tam ozývala hudba, spev a koledy. Pýtate sa prečo? Nuž naši žiaci,so svojimi pani učiteľkami v triedach pripravovali, ako každý rok, program na vianočnú Akadémiu. A nielen to. Všade sa strihalo, lepilo, plietlo a maľovalo, pretože sa vyrábali výrobky na tradičné vianočné trhy. Pravdaže, tajne.

Striedali sa úsmev i slzy, radosť i spev.....

Kde? Na Polereckého ulici č. 2 v Petržalke, V Dome tretieho veku, kam sa vybrali  naši žiaci  13. decembra, aby potešili vianočným programom  seniorov žijúcich v tejto pokojnej bratislavskej lokalite.  Naše deti si pre starčekov a starenky pripravili polhodinový vianočný program s piesňami, koledami a novoročnými želaniami, ktoré boli zakončené Tichou nocou. A reakcie seniorov? Boli rôzne. Niektorí sa usmievali, niektorí s deťmi spievali a niektorí si aj poplakali. My však veríme, že sme im spríjemnili predvianočné chvíle, čo bolo aj našim cieľom.

Petržalka v pohybe – Mikulášske stretnutie 2017

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že december 2017 sa niesol na našej škole len v duchu kultúrnych tradícií a ľudových zvykov, nie je tomu tak. Naši žiaci sa veľmi radi venujú aj športu, či už florbalu, futbalu, vybíjanej, tenisu a iným športovým aktivitám, v ktorých dosahujú výborné výsledky.  A ako by to bolo, keby sme kalendárny rok 2017 neukončili aj športom. Naši "športovci" tretiaci a štvrtáci sa 8.12.2017 zúčastnili ďalšej aktivity "Petržalky v pohybe," organizovanej MČ Petržalka 5 a nadáciou "Zober loptu nie drogy" – Mikulášske stretnutie.

Vzácna návšteva na pôde našej školy.......

Šachový veľmajster Anatolij Jevgenievič Karpov zavítal na pôdu našej školy 20. 12. 2017 v sprievode ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, Ľubomíra Petráka - poslanca NR SR, Dušana Tittela - poslanca NR SR, Mariana Galana -generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva, Maroša Krejčiho - športového funkcionára a ďalších významných osobností. Tento významný svetový šachový veľmajster navštívil mladých šachistov ŠK Slovan Bratislava, ktorí sídlia v priestoroch našej školy.

Handel, Bach, Haydn, Mozart, Vivaldi, Burgoine, Breiner, Morricon u nás v škole?

Veru áno, aj takéto kultúrne a náučné aktivity organizujeme v našej škole. V piatok 01. 12. sa u nás konal výchovný koncert, v rámci ktorého sa žiakom 1. a 2. stupňa predstavil 25 členný "Orchester detí a mládeže Harmónia Bratislava", pod umeleckým vedením dirigentky PhDr. Oľgy Podstavkovej a  dirigentom Mgr. art. Jindřichom Drmolom. 

Bubnovačka 2017

V pondelok 20. novembra 2017 sa žiaci 6.- 8.ročníka zúčastnili Bubnovačky 2017, ktorú organizovala Koalícia pre deti Slovensko a jej členská organizácia Slniečko z Nitry s podporou  veľvyslankyne  Nórskeho kráľovstva Inge Magistad . 

Šarkaniáda

Hej, slniečko, počuješ?
Zasvieť ešte raz!
Aspoň za hrsť teplých lúčov
rozsyp medzi nás.
V škole u nás na ihrisku,
bola veľká paráda
uhádnite, čo to bolo?
Predsa naša Šarkaniáda.
 
A naozaj. Po chladnom a daždivom pondelku nám slniečko vykuklo spod jesenných mračien, aby sa pozrelo, čo sa to deje 14. novembra na ihrisku za našou školou. 
Že neviete? Pravidelná "Šarkaniáda". Aká by to bola rozlúčka s jeseňou bez nej? A tak sa popoludní zhŕklo veľa žiakov s rodičmi aj s ich učiteľmi na školskom dvore, 

"Bolo raz jabĺčko krásne...."

Tak sa začína text veľmi obľúbenej detskej piesne, ktorú si nôtia deti už v materských školách. V piatok 10. novembra bolo na našej škole veľké, obrie, červeno-zeleno-žlté "živé jabĺčko" vytvorené so žiakov a učiteľov všetkých ročníkov na 1. stupni. Touto hromadnou a zábavnou aktivitou sme ukončili "Týždeň zdravej výživy", počas ktorého sa žiaci hrali, učili a tvorili na tému zdravia a správnej životosprávy.

Stránky

Subscribe to RSS - Aktivity