Aktivity

Koncert Adama Ďuricu na SOŠ Farského v Petržalke

Žiaci našej školy sa často zúčastňujú všelijakých akcií, podujatí, koncertov a podobne. Tento júnový bol špeciálny v tom, že išlo o súťaž, do ktorej sa zapojila SOŠ Farského s videom od ich študenta. Toto video o ich škole sa stalo hitom internetu a dostala neuveriteľný počet laikov. Vďaka tomu SOŠ Farského dostalo od Petržalského samosprávneho kraja 3 milióny eur na rekonštrukciu a to je už, milí priatelia, pekná sumička na zveľadenie a obnovenie zariadenia školy, samotnej budovy a okolia. Ako bonus škola vyhrala koncert známeho a obľúbeného slovenského speváka, Adama Ďuricu.

5. ročník Projektového dňa druhého stupňa s názvom „Naša Bratislava“

Projektové vyučovanie na našej škole tento rok opäť vyvrcholilo do 5. ročníka Projektového dňa druhého stupňa. Konal sa 7.6.2018 počas vyučovania a tentokrát sa naši starší žiaci zamerali na hlavné mesto Slovenska a dali Projektovému dňu názov Naša Bratislava. Každá trieda na druhom stupni si vybrala inú mestskú časť alebo časti Bratislavy a pre rodičov a priateľov školy pripravila prezentácie plné zaujímavostí z rôznych oblastí, vrátane histórie vzniku mestských častí a ich súčasnej podoby.

"Naša Zem = Život"

 Naša Zem

 Slnečné lúče derú sa cez mraky.
 Prinesú zo sebou šťastie a zázraky.
 Nikto sa nepýta, či bude lepšie
 Koľko toho ľudstvo ešte znesie.

 Ničíme našu zem, polia a lesy,
 všetko to postupne zmizne preč, kdesi.
 Do morí velikých do vesmíru,
 všetky dobré veci postupne zhnijú

 Človek si myslí, že všetko premôže
 no zahubí túto Zem, zničiť ju pomôže.
 A veľké mocnosti nič neurobia,
 Do záhuby túto planétu hodia.

ŠTÚROV ZVOLEN

Rétorika alebo rečníctvo alebo rétorstvo je rečnícke umenie a náuka o verbálnom prejave. Rétorika bola (v stredoveku) tretie zo siedmich slobodných umení. Vznikla v starovekom Grécku. V tomto čase to bola súčasť stredného vyššieho vzdelania a často od svojho prejavu závisel  ich úspech. Vyučovali ju  rétori-učitelia rétoriky. Najvýznamnejší rétorici boli grécki filozofi, ako napríklad Demostenes, Gorgias z Leontín, Sokrates a jeho žiak Platón. Aristoteles  ako najvýznamnejší rečník napísal diela Rétorika a Poetika. Tézy z týchto diel tvoria základ  i pre súčasnú rétoriku.

Via Historica medzi nami - Cesta slovenskou históriou.

Vo štvrtok 19. apríla 2018 videli naši žiaci 1. a 2.stupňa 60 minútový náučný divadelno-šermiarsky program, v ktorom nás herci a šermiari zobrali na "výlet slovenskou históriou od príchodu Slovanov, Samovej ríše,cez vpád Frankov, previedli nás dejinami Veľkej Moravy,zoznámili nás s
tatarsko-tureckými vpádmi, dobou Juraja Jánošíka a celú historickú inscenovanú"prechádzku" ukončili vystúpením Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme. "Veľkými" pomocníkmi pri náučnom zážitkovom programe boli svojimi vedomosťami aj naši tretiaci a štvrtáci.

ZneužívaNIE moci !

Pod týmto názvom sme mali možnosť vidieť a počuť užitočný viac dielný kultúrno-vzdelávací program, vizuálnych kontrastov a hudby, s ktorým sa žiakom aj nám pedagógom predstavila skupina Bearish Drim z Nitry dňa 11. apríla 2018.v programe plnom porovnávania, formovania a zvažovania životných postojov mali naši žiaci z 1. i 2. stupňa priamym zážitkovým vystúpením možnosť spoznať rozdiel medzi správnym a nesprávnym a formovať si zodpovednosť za svoje správanie. Kultúrno vzdelávací program bol zameraný hlavne na tieto oblasti:
•   výchova k normálnemu slušnému bytiu 

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

Každý rok sa zúčastňujeme súťaže Biblická olympiáda. Dekanátne kolo, tzn. školy z celej Petržalky, prebiehalo tento školský rok  vo štvrtok 22.3.2018. Na súťaž sa pripravovali žiačky zo 6.A triedy Ema Mikulášeková, Sulika Čermáková, Sofia Swierková, ktorá ochorela, preto išla náhradníčka Viktória Almássyová. Celé sa to začalo svätou omšou v kostole Sv. Rodiny, kde v priestoroch katechetického centra pokračovala súťaž. Tento rok si súťažiaci merali sily z vedomostí z knihy Genezis a evanjelia svätého Marka.

Stránky

Subscribe to RSS - Aktivity