Oznamy

Oznamy

V čase hlavných prázdnin 2018 budú úradné hodiny pre verejnosť:

4.7.2018/ streda od 8:30 do 12:00
Mgr. Janette Teplická
11.7.2018/ streda od 8:30 do 12:00
Mgr. Zora Dóczyová
22.8.2018/streda od 8:30 do 12:30
Mgr. Magdaléna Benková
27.8.2018, 28.8.2018, 30.8.2018
a 31.8.2018 od 8:30 do 12:30
Všetci PZ

Od 16.7.2018 do 12.8.2018 škola je zatvorená pre verejnosť z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancami.

Oznámenie o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2015 o určení miesta, času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2018/2019 v Základnej škole, Černyševského 8, Bratislava sa uskutoční:

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov ...

13.03.2018  13:30 - 16:30

14:00 - 14:30

 • Slovenský jazyk 1. B — učíme sa čítať zo šlabikára
 • Anglický jazyk v interaktívnej učebni 1.C
 • Multimediálne čítanie 2. ročník

14:45 - 15:15 

 • Slovenský jazyk 1. D — učíme sa čítať zo šlabikára
 • Anglický jazyk v interaktívnej učebni 2. ročník
 • Multimediálne čítanie 3. ročník
   

15:30 - 16:00

Predškoláci poďte sa zahrať do školy ...

22.03.2018 16:00 -18:00

Škola je miesto, kde okrem učenia, robíme aj veľa zaujímavých vecí.  Vaše deti tu čaká cesta po škole,  na ktorej  budú  plniť interaktívne úlohy, ktoré im určite pomôžu zvládnuť zápis do 1. ročníka.

Čaká vás tu:

 • Uviaž si šnúrku na topánke
 • V geometrickej krajine
 • Písmenká sú naši kamaráti
 • Nájdi  „Čierneho pasažiera"
 • Zašportujme si spolu
 • a iné

  Tešia sa na vás budúci spolužiaci a pani učiteľky...

.                       

Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Komu je poistenie určené?

Poistenie je určené pre žiakov všetkých typov škôl vrátane detských jaslí a materských škôl a pre zamestnancov škôl.

Čo je miestom poistenia?

Miestom poistenia je budova školy, všetky miestnosti a priestranstvá, ktoré použije škola na organizovaný pobyt alebo akciu žiakov/študentov na území SR.

Aké základné riziká poistenie kryje?

Krádež alebo poškodenie vecí v súvislosti s krádežou:

- šatstvo, obuv, dáždniky, tašky (aktovky), ruksaky,

Milí kolegovia, milí rodičia a milí žiaci!

V rámci európskeho týždňa športu v celej Európe Vás srdečne pozývame na športové aktivity našej školy.

  29.9.2017 - 1.st, 8.00-8.40 h
      - rôzne aktivity pri hudbe vo vestibule školy 

  28. 9. 2017 - 2.st, 9.00 – 10 h
      -„rýchla chôdza“ po trase  ZŠ Černyševského 8 – Chorvátske rameno                                                        

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy