Oznamy

Oznamy

Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Komu je poistenie určené?

Poistenie je určené pre žiakov všetkých typov škôl vrátane detských jaslí a materských škôl a pre zamestnancov škôl.

Čo je miestom poistenia?

Miestom poistenia je budova školy, všetky miestnosti a priestranstvá, ktoré použije škola na organizovaný pobyt alebo akciu žiakov/študentov na území SR.

Aké základné riziká poistenie kryje?

Krádež alebo poškodenie vecí v súvislosti s krádežou:

- šatstvo, obuv, dáždniky, tašky (aktovky), ruksaky,

Milí kolegovia, milí rodičia a milí žiaci!

V rámci európskeho týždňa športu v celej Európe Vás srdečne pozývame na športové aktivity našej školy.

  29.9.2017 - 1.st, 8.00-8.40 h
      - rôzne aktivity pri hudbe vo vestibule školy 

  28. 9. 2017 - 2.st, 9.00 – 10 h
      -„rýchla chôdza“ po trase  ZŠ Černyševského 8 – Chorvátske rameno                                                        

Deň otvorených dverí

Pozývame rodičov  1 stupňa na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24.5.2017. 
Máte možnosť pozrieť si vyučovanie v triede Vášho dieťaťa počas prvých troch vyučovacích hodín.
Prosíme Vás, aby ste do tried prišli včas a nenarušili hodinu neskorým príchodom.

  • 1.hodina        8:00 – 8:45
  • 2.hodina        9:00 – 9:45
  • 3.hodina        9:55 – 10:40

Z dôvodu organizácie poprosíme potvrdiť, či sa zúčastníte a na ktorých hodinách.
Tešíme sa na Vašu účasť. 

OZNAM

Z dôvodu Veľkonočných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancami dňa 13.4.2017 a 18.4.2017 škola nie je v prevádzke.

Mgr. Magdaléna Benková, v.r.
riaditeľka školy

Oznámenie o udelení voľna podľa § 150 ods. 5 školského zákona

V súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. Vám oznamujem, že na deň 05.04.2017 bolo rozhodnutím riaditeľky Základnej školy, Černyševského 8, Bratislava udelené žiakom 5. – 8. ročníka tejto školy voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov /testovanie deviatakov/.

Predškoláci, príďte sa zahrať do školy...

Škola je miesto, kde okrem učenia, robíme aj veľa zaujímavých vecí. Vaše deti tu čaká cesta po škole, na ktorej  bude  niekoľko stanovíšť s úlohami, ktoré im určite pomôžu zvládnuť zápis do 1. ročníka.
Príďte medzi nás s vašimi predškolákmi dňa 22.03.2017 od 16:00 do 18:00.

Čaká vás tu:

  • Zábavné viazanie šnúrky
  • Zlož panáčika
  • Hra na písmená
  • Lev, čo hltá loptičky
  • Patrí, nepatrí
  • Športové súťaže

...
Tešia sa na vás budúci spolužiaci a pani učiteľky....

Subscribe to RSS - Oznamy