Oznamy

Aktuálne pokyny od 26.10.2020

Na základe prijatého uznesenia vlády vám oznamujeme, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude na 2. stupni prebiehať dištančné vzdelávanie. Zdôrazňujeme, že vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené a povinné.

OZNÁMENIE - COVID-19

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u zamestnanca je nariadená karanténa v triedach 1.D , 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B  v termíne od 22.10.2020 do 26.10.2020 (vrátane).

 V týchto triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie.

 Žiaci a určení zamestnanci:

Prihlásiť sa na odber Oznamy