ADRESA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANATOLIJA KARPOVA,
ČERNYŠEVSKÉHO 8, 851 01, BRATISLAVA, SR

 • E-MAIL: skola@zscerba.edu.sk
 • TELEFÓN / FAX: +421262243854
 • MOBIL: +421902813610
 • IČO: 31754929
 • DIČ: 2020916051
 • ÚRADNÉ HODINY: ...
 • Mgr. Zora Dóczyová, riaditeľka školy  

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 • TELEFÓN: +421262243854
 • ČÍSLO ÚČTU: SK27 5600 0000 0094 0102 3001
 • VS: 710179383
 • BANKA: Prima banka, a.s.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ

 • ČÍSLO ÚČTU: SK72 0200 0000 0014 4541 5051
mapa