Vyučujeme

Šach kukucik Po, 09.12.2019 - 07:08

Od školského roka 2019/2020 sme začali s výučbou šachu v prvom ročníku (1.C – 16 detí) v rámci disponibilných hodín.Veľa žiakov našej školy navštevovalo šachový krúžok aj v rámci našich krúžkov, ale aj v rôznych iných pri šachových kluboch.

Prihlásiť sa na odber Vyučujeme