Červené stužky

Kampaň Červené stužky 2016

MOTTO: Život má cenu  motýlích krídel ...!

Už deviaty rok po sebe sa zapájame do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu aj k zdraviu a životu druhých. Tak, ako je už tradične zvykom na našej škole, ani tento rok sme neobišli možnosť vyjadriť svoju spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi zákernou chorobou AIDS. Obľúbenou aktivitou našich detí je už tradične výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. 

Červené stužky

Už šiesty rok po sebe sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.

Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2013:

Subscribe to RSS - Červené stužky