Živá Stužka 2013

Po výzve v školskom rozhlase zo dňa 25.11.2013, ktorým sme si pripomenuli už tradične týždeň boja proti AIDS, spolu s vytvorením a symbolickým nosením červených stužiek, tvorivým aktivitami, akou je „Živá červená stužka“ a environmentálna aktivita z červených plastových vrchnáčikov s rôznym návrhom , sme sa zapojili opäť do boja proti AIDS.Vyvrcholením kampane bola pre nás už šiesta v poradí Živá červená stužka. U nás na škole patrí už od r. 2008 medzi najobľúbenejšiu a najzaujímavejšiu  tvorivú aktivitu.Počas druhej vyučovacej hodiny dňa 1. decembra 2013,sa žiaci 1. a 2.stupňa zišli vo vestibule školy, aby v tento symbolický a významný deň zviditeľnili a podporili svetový boj proti AIDS. Žiaci sa v sprievode učiteliek zoskupovali podľa možnosti do dvoj až trojradov. Pravá a ľavá vetva stužky, symboly zdravia a choroby sa spojili, prekrížili a vytvorili Živú stužku. Pravé rameno, ktoré bolo dlhšie, predstavovalo symbol zdravia a ľavé rameno symbol choroby. 195 zúčastnených  žiakov v znamení solidarity a  s presvedčením  o zmysle tejto aktivity, zrealizovali myšlienku smerujúcu k poznaniu, že ľavé rameno stužky sa v budúcnosti postupne skráti o počet chorých ľudí a pravé rameno stužky sa predĺži o počet  zdravých ľudí. Žiaci farbou oblečenia symbolizovali sýtočervenou zdravý životný štýl a bledšími odtieňmi červenej farby chorobu. Cieľom tejto aktivity je budovanie postupnej uvedomelosti a  zodpovednosti žiakov k vlastnému zdraviu a šírenie osvety.

Image: