História školy v kocke

2. 9. 1988

 • Slávnostné otvorenie ZŠ  Černyševského 8, Bratislava
 • Riaditeľka školy: Marta Šerešová
 • Počet žiakov: 459

1. 9. 1993

 • Zriadenie triedy so športovou prípravou zameranou na futbal
 • Riaditeľ školy: Ján Miklóssy
 • Tréneri: Tomáš Nitka, Viktor Marcinko, Štefan Dana, Ladislav Bončo
 • Spoluzriaďovateľ: FC Artmedia- Petržalka

1. 9. 1997

 • Otvorenie triedy  pre zdravotne oslabené deti
 • Riaditeľ školy: Ján Miklóssy
 • Projekt vypracovala: Magdaléna Benková
 • Zdravotný dohľad: MUDr. Klára Kossárová

1. 9. 2000

 • Zaradenie školy do siete „Školy podporujúce zdravie“

1. 9. 2002

 • „ŠKOLA ROKA“ v školskom roku 2001/2002 – udelené SAŠŠ za úspešné účinkovanie v celoročnej športovej aktivite.

1. 8. 2004

 • Zlúčenie Základnej školy Vlastenecké nám. č.1 so Základnou školou  Černyševského č.8 so sídlom na Černyševského č.8, Bratislava

1. 9. 2006

 • Rozšírenie triedy so športovou prípravou o ďalšiu športovú disciplínu - florbal
 • Riaditeľka školy: Magdaléna Benková
 • Tréner: Miroslav Kunštek
 • Spoluzriaďovateľ: Športový klub Seahorses

1. 9. 2010

 • Príprava diétnej stravy pre žiakov

Skola: