Internetová žiacka knižka

Internetová žiacka knižka je sprístupnená zákonným zástupcom od 31.01.2012. 

Komplexný internetový systém na zadávanie a zobrazovanie známok žiakov,odosielanie známok emailom, zobrazovanie oznamov rodičom .... 

Skola: