Kontaktné informácie

ADRESA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANATOLIJA KARPOVA, ČERNYŠEVSKÉHO 8, 851 01, BRATISLAVA, SR

E-MAIL: skola@zscerba.edu.sk
TELEFÓN / FAX: +421262243854
IČO: 31754929
DIČ: 2020916051
ÚRADNÉ HODINY: ...

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

e-mail : skolska.jedalen@zscerba.edu.sk
TELEFÓN: +421262244108
ČÍSLO ÚČTU: SK36 5600 0000 0094 0102 7010
BANKA: Prima banka, a.s.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

TELEFÓN: +421262243854
ČÍSLO ÚČTU: SK27 5600 0000 0094 0102 3001
VS: 710179383
BANKA: Prima banka, a.s.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ

ČÍSLO ÚČTU: SK72 0200 0000 0014 4541 5051
BANKA: VÚB, a.s.

Skola: