Krúžky

V školskom roku 2018/2019 ponúkame na výber tieto krúžky :

Zumba 
Zahrajme si na flaute
Slovenčina pre deviatakov
Stolný tenis
Poznaj svoje mesto
Šachový krúžok
Výtvarný krúžok Malý maliar
Literárno-dramatický krúžok
Florbal
Príprava na Testovanie 9
Školský časopis IRIS
Mladý návrhár
Nebojme sa matematiky
Konverzácia v nemeckom jazyku
Da Vinci
Badmintonový krúžok
Športové hry
Pohybové hry 

Skola: