OZ Pomoc ohrozeným deťom, Centrum Nádej.

Strom pomoci a jeho plody je jedna z aktivít organizácie Pomoc ohrozeným deťom, v rámci ktorej vám chceme priblížiť problém domáceho násilia a zlého zaobchádzania s deťmi. Strom bude na vašej škole umiestnený dva týždne. Počas toho obdobia si môžete na „Strome pomoci“ nájsť rôzne odkazy na možné prejavy domáceho násilia, v búdkach budú umiestnené letáčiky, ktoré si môžete zobrať a dočítať sa v nich o téme viac. Tiež v nich nájdete kontakt na ľudí, ktorí sú ochotní vás vypočuť a v prípade potreby vám pomôcť. V spodnej časti „Stromu pomoci“ je schránka dôvery- sem môžete vhadzovať vaše otázky a postrehy.

 Schránku dôvery otvárajú iba odborníci z občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom. Nemusíte sa teda báť, že by vašu otázku či dotaz čítal alebo videl niekto z vašej školy.

V prípade otázok :

  •  môžete napísať mail na adresu: office@centrumnadej.sk
  •  zavolať na číslo: 0905 463 425
  • LINKA DETSKEJ ISTOTY ( bezplatná, funguje nonstop): 116 11

 

projekt: