Zadávanie zákaziek v zmysle § 9 odst. 9, Zákona o verejnom obstarávaní