Zvonenie

Zmena vyučovania od 11. júna 2019 do odvolania

 

Hod.

Vyučovanie Prestávka
1. 08,00 –  08,40 10 min
2. 08,50 –  09,30  5 min
3. 09,35 – 10,15 15 min
4. 10,30 – 11,10 5 min
5. 11,15 – 11,55 5 min
6. 12,00 – 12,40 5 min
7. 12,45 – 13,25  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Skola: