Aktivity

Projektový deň pre rodičov na 2.stupni.

Dňa 30.5., vo štvrtok popoludní, sa v priestoroch našej školy uskutočnil v poradí už 6. ročník projektového dňa 2.stupňa. Nad výberom témy sme dlho uvažovať nemuseli, keďže sa blíži čas výletov a iných ciest po rôznych zákutiach nášho krásneho Slovenska. Téma tohto projektového dňa sa teda niesla v duchu Prírodné a kultúrne pamiatky Slovenska. Každá trieda si vybrala svoj obľúbený kraj na Slovensku a pripravila si prezentáciu o jeho najvýznamnejších prírodných a kultúrnych pamiatkach. Programom v čase od 16 -17 hod. nás sprevádzali žiaci 7.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí pre žiakov materských škôl a ich rodičov sa na našej škole uskutočnil 12.03.2019 v čase od 15,30 do 18,00 hod. Cieľom DOD bolo sprístupniť našu školu deťom a rodičom, ktoré 5. a 6. apríla pôjdu na zápis do 1.ročníka.
Otvorené hodíny zo SJL boli zamerané na prácu žiakov 1.ročníka so šlabikárom, hodiny ANJ odborne odučili pani učiteľky so staršími žiakmi v interaktívnej učebni. Rodičia mali možnosť na otvorených hodinách vidieť mnohé inovované metódy a formy práce našich učiteľov so žiakmi.

Zábavné popoludnie pre predškolákov.

Pod týmto názvom sa na našej škole konali 7.3. zaujímavé aktivity pripravené pre predškolákov, ktoré majú u nás už niekoľkoročnú tradíciu. Prostredníctvom nich sa  mali deti a ich rodičia možnosť  oboznámiť  nielen so školou, ale aj s pani učiteľkami, ktoré na 1.stupni vyučujú. Zábavnou formou si deti preskúšali vedomosti o písmenkách, geometrických tvaroch, precvičili si viazanie šnúrok na topánkach, zašportovali si v jednoduchých disciplínach, hľadali "čierneho pasažiera", či kreslili kolo guľaté.

ŠvP v zimnom šate.

Čože sa to nad Hriňovou
od pondelka dialo?
Aj vtáčiky si zaspievali
i slniečko sa smialo.
Radosť mali prevelikú.
Aj biely sneh viac zažiaril.
Možno preto, že zas prišli
"petržalskí lyžiari."
Lyže s chuťou obúvali,
skúsenosti naberali.
Keď však prišli ku vleku,
nebolo im do smiechu.
Tridsaťosem odvážlivcov
lyžovať sa odhodlá,
Ktovie,možno medzi nimi
bude ďalšia Vlhová.
Všetci veľkí,ba i malí,
celý týždeň lyžovali.
A na záver týždňa
svorne povedali:

"Športový" Mikuláš v Petržalke!

Dňa 7.12. 2017 sa naši žiaci z 3. a 4. ročníka, ako sa to už stalo dobrou tradíciou, zúčastnili Mikulášskeho stretnutia Petržalky v pohybe. Stretnutie je organizované MČ Petržalka a cieľovou skupinou sú žiaci primárneho vzdelávania. Zmyslom tejto
športovej súťaže je viesť deti k pravidelným športovým aktivitám v záujme upevnenia ich zdravia.

December aj na korčuliach.

Zima prišla mesto okrášliť
a našim žiakom 
korčule oprášiť. 
A v jednej decembrovej chvíli,
naši žiaci na petržalský ľad nastúpili.
Nekorčuliari,začiatočníci i pokročilí,
so športovým nadšením 
na ľad naskočili,
kde  ich  už tréneri zoradili 
a podľa farebných viest roztriedili.
No a potom moji milí, 
začali sa veľké divy.
A na konci týždňa
s radostným pokrikom
a šťastným úsmevom, 
svoje "korčuliarské" umenie,
na zimnom štadióne úspešne ukončili.
 

Oslavy 30. výročia našej školy

Naša škola v školskom roku 2018/2019 oslave svoje 30. výročie. Zorganizovala niekoľko aktivít na oslavu tohto významného jubilea. Patrili medzi ne tvorivé aktivity z plastových vrchnákov od fliaš s triednymi učiteľmi, pri ktorých sa súťažilo o najkrajšie vytvorené logo alebo mozaika. Potom nasledovali tvorivé dielne s rodičmi, spojené s výrobou vianočných ozdôb a iných výrobkov prezentujúcich 30. narodeniny školy. Nakoniec žiaci predviedli svoj všestranný talent na slávnostnej akadémia pre rodičov. Spolu s učiteľmi vytvorili bohatý program.

Červené stužky

Jesenné obdobie vrcholí a spolu s prvými snehovými vločkami prichádza predvianočné obdobie. Avšak, skôr ako nás Mikuláš, anjel a čert prídu odmeniť sladkosťami, nemali by sme zabudnúť na menej šťastných ľudí. Sú to HIV pozitívni pacienti a pacienti trpiaci ochorením AIDS. 
Prvý december je Deň boja proti AIDS nosením červenej stužky ako symbolom kampane zameranej na prevenciu pred tohto ochorenia. 

Tvorivé dielne - 30.výročie školy

Dňa 28.11. v stredu popoludní, sa v priestoroch našej školy pri príležitosti 30. výročia uskutočnili tvorivé aktivity. Zúčastnili sa ich nielen niektorí žiaci 2. stupňa za jednotlivé triedy v sprievode triednych učiteľov, ale pozvanie prijali i niektorí rodičia svojich detí. Prišli ich nielen podporiť, ale aj povzbudiť a pomôcť im v ich tvorivej činnosti.

Stránky

Subscribe to RSS - Aktivity