Oznamy

Oznamy

PROJEKTOVÝ DEŇ

Vážení rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na 6. ročník Projektového dňa druhého stupňa na tému „PRÍRODNÉ A KULTÚRNE PAMIATKY SLOVENSKA“, ktorý sa bude konať dňa 30.5.2019 o 16:00 v respíriu. Každá trieda si vybrala svoj obľúbený kraj na Slovensku a pripravila si prezentáciu o jeho najvýznamnejších prírodných a kultúrnych pamiatkach.
Príďte a nechajte sa inšpirovať najkrajšími slovenskými miestami, ktoré sa oplatí navštíviť.

PROGRAM:

Šeky na stravu

Vážení rodičia,

ospravedlňujeme sa za nesprávne vypísané šeky na stravu. Šeky s upravenou sumou dostanú žiaci po Veľkonočných prázdninách.

Ak ste už vystavené šeky na mesiac máj uhradili, v  mesiaci jún preplatok bude odpočítaný .

Na mesiace máj a jún platia sumy, ktoré Vám boli dané na TA RZ.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Mgr. Magdaléna Benková, v.r.

riaditeľka školy

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov ... 12. 03. 2019 15:30 - 18:00

16:00 - 16:30

· Slovenský jazyk 1. A — učíme sa čítať zo šlabikára

· Anglický jazyk v interaktívnej učebni 2. ročník

16:45 - 17:15 

· Slovenský jazyk 1. B — učíme sa čítať zo šlabikára

· Anglický jazyk v interaktívnej učebni 3. ročník

 

17:30 - 18:00

· Slovenský jazyk 1. C — učíme sa čítať zo šlabikára

· Anglický jazyk v interaktívnej učebni 2. ročník

 

Zábavné popoludnie pre predškolákov .. 07. 03. 2019 16:00 - 18:00

Škola je miesto, kde okrem učenia, robíme aj veľa zaujímavých vecí.  Vaše deti tu čaká cesta po škole,  na ktorej  budú  plniť interaktívne
 úlohy, ktoré im určite pomôžu zvládnuť
zápis do 1. ročníka.

Čaká vás tu:

¨              Uviaž si šnúrku na topánke

¨              V geometrickej krajine

¨              Písmenká sú naši kamaráti

¨              Nájdi  „Čierneho pasažiera“

¨              Kreslím kolo guľaté ....

V čase hlavných prázdnin 2018 budú úradné hodiny pre verejnosť:

4.7.2018/ streda od 8:30 do 12:00
Mgr. Janette Teplická
11.7.2018/ streda od 8:30 do 12:00
Mgr. Zora Dóczyová
22.8.2018/streda od 8:30 do 12:30
Mgr. Magdaléna Benková
27.8.2018, 28.8.2018, 30.8.2018
a 31.8.2018 od 8:30 do 12:30
Všetci PZ

Od 16.7.2018 do 12.8.2018 škola je zatvorená pre verejnosť z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancami.

Oznámenie o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2015 o určení miesta, času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2018/2019 v Základnej škole, Černyševského 8, Bratislava sa uskutoční:

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy