Spolupráca s organizáciami

OZ Pomoc ohrozeným deťom, Centrum Nádej.

Strom pomoci a jeho plody je jedna z aktivít organizácie Pomoc ohrozeným deťom, v rámci ktorej vám chceme priblížiť problém domáceho násilia a zlého zaobchádzania s deťmi. Strom bude na vašej škole umiestnený dva týždne. Počas toho obdobia si môžete na „Strome pomoci“ nájsť rôzne odkazy na možné prejavy domáceho násilia, v búdkach budú umiestnené letáčiky, ktoré si môžete zobrať a dočítať sa v nich o téme viac. Tiež v nich nájdete kontakt na ľudí, ktorí sú ochotní vás vypočuť a v prípade potreby vám pomôcť.

Subscribe to RSS - Spolupráca s organizáciami