Škola

Školský poriadok

Školský poriadok pre žiakov ZŠ Černyševského 8, Bratislava

 Školský poriadok Základnej školy, Černyševského 8, Bratislava, je vydaný v súlade s § 153 zákona 245/2008 Z. z. (Školský zákon).
Viac: 

Subscribe to RSS - Škola