Anglický jazyk

Vyučovanie formou projektov - angličtina

Na hodinách anglického jazyka si deti pripravujú projekty – vždy k téme, ktorú aktuálne preberajú. Druháci si pripravili projekty na tému: Animals, tretiaci : Monsters a štvrtáci : Komiksový príbeh.
Žiaci  pracujú so slovnou zásobou, ktorej rozumejú a  výtvarne dotvárajú obsah témy podľa toho ako ju cítia.
Dôležité je, aby svoj projekt vedeli prezentovať pred triedou, to znamená, aby vedeli aj porozprávať o tom, čo si pripravili  – jednoducho, primerane veku a jazykovým zručnostiam.

Subscribe to RSS - Anglický jazyk