Výsledky súťaží

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín pozná vari každý z nás. Poézia, próza, každý deň, zas a znova. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku je niekedy naozaj náročná. Nie menej náročná je každoročne pre našich učiteľov, žiakov a častokrát aj rodičov, ktorí sa so svojimi deťmi angažujú vo výbere aj v príprave svojich ratolestí.

Šalianský Maťko - súťaž v prednese slovenských povestí.

Bola a je raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej je malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. A po Maťkovi a Jozefovi Cígerovi Hronskom sa nazýva aj súťaž v prednese povesti Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského, ktorej sa žiaci našej školy zúčastnili po prvýkrát ako postupovej súťaže dňa 11. 1 2018.

Slávik Slovenska 2018

18.4.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Zaspievalo nám veľa detí z prvého, aj druhého stupňa krásne ľudové piesne. Vybrať víťazov bolo veľmi ťažké, ale nakoniec sme rozhodli takto:

I.kategória

 1. miesto: Katarína Petrakovičová

2. miesto: Petra Sekáčová

3. miesto: Filip Sim, Soňa Šmýkalová

II. kategória

1. miesto: Bibiana Kondelová

2.miesto: Sulika Čermáková

3.miesto: Zoja Fabryová

III. kategória

1.miesto: Klára Jantáková

Subscribe to RSS - Výsledky súťaží