Organizačné pokyny - archív

Vážení rodičia,

od októbra už budete platiť za stravu len réžiu a doplatok na stravu.
Naše odporúčanie je , aby ste si dali trvalý príkaz na 10,- € mesačne.
Vyúčtovanie bude na konci školského roka.
IBAN : SK36 5600 0000 0094 0102 7010

Pozorne si prečítajte  informácie  v časti:

Organizačné pokyny - archív ...

Ďakujeme.

stravovanie