Prerušenie prezenčného vyučovania

Na základe vyhlášky 276/2021 zverejnenej vo vestníku vlády sa od pondelku 6.12.2021 prerušuje na druhom stupni prezenčné vzdelávanie.
Žiaci druhého stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

Vzdelávanie bude prebiehať online podľa pokynov. Vzdelávanie je povinné v plnom rozsahu podľa určenia. Prípadnú neúčasť na vyučovaní treba riadne ospravedlniť. 
Od pondelku sú všetci žiaci 2. stupňa odhlásení z obedov. 
Prosíme žiakov, aby si v priebehu zajtrajška zobrali domov všetky svoje zošity, učebnice a aj úbor na telesnú výchovu.
V piatok po 3. vyučovacej hodine budú mať žiaci 2. stupňa vo svojich triedach Adventnú rozlúčku so školou - na podporu socializácie triednych kolektívov. 


Zora Dóczyová, riaditeľka školy.
 

Oznamy_spravy