Učitelia

Priezvisko a meno    
Mail /at = @/    
Typ zamestnanca

Mgr. Ambrusová Andrea    
ambrusova.andrea at zscerba.petrzalka.sk 
triedna učiteľka 2.A
Mgr. Bederková Magda
asistenka
Mgr. Bukaiová Sandra    
sbukaiova at gmail.com    
triedna učiteľka 4.C
RNDr. Cisárová Alexandra
cisarova.alexandra at zscerba.petrzalka.sk
učiteľka FYZ.

Mgr. Červinková Virginia
vcervinkova at zoznam.sk
Ing. Diviak Rastiskav    
tréner šachu
Mgr. Dóczyová Zora    
riaditelka at zscerba.edu.sk    
riaditeľka školy
Mgr. Dvorská Adriana    
dvorska.adriana at zscerba.petrzalka.sk    
triedna učiteľka 1.D
Bc. Ekešiová Alena
asistentka
Mgr. Endrychová Veronika Klára    
endrychova.veronika at zscerba.edu.sk    
katechétka- katolícke náboženstvo
Mgr. Gričová Miroslava    
m.gricova at pobox.sk    
triedna učiteľka 8.A
Mgr. Hícová Miriama    
miriamahicova at gmail.com    
triedna učiteľka 6.B
Mgr. Chrenková Monika
chrenkova.monika at zscerba.petrzalka.sk
školský špeciálny pedagóg, asistentka
Mgr. Ivan Vladimír    
ivan at zscerba.edu.sk    
triedny učiteľ  9.A
Mgr. Ivanová Martina    
ivanova at zscerba.edu.sk    
triedna učiteľka 2.C
Bc. Keszegh Bence
xxx at gmail.com
Kmecová Miroslava
xxx at gmail.com
Mgr. Kokavcová Katarína    
kkokavcova at gmail.com    
triedna učiteľka 4.B
Ing. Koláriková Jana    
kolarikova.jana at zscerba.edu.sk    
učiteľka ANJ
Mgr. Krchnáková Mária    
krchnakova.maria at zscerba.petrzalka.sk    
triedna učiteľka 3.B
Bc. Kuchtiaková Michaela    
kuchtiakova.michaela at zscerba.edu.sk    
asistentka
Mgr. Kyselová Linda    
linda.kyselova at gmail.com    
triedna učiteľka 6.A
Mgr. Langová Renáta    
ucitelka.langova at gmail.com   
triedna učiteľka 6.C
Mgr. Marková Valéria
markova.valeria at gmail.com
triedna učiteľka 3.A
Bc. Mayerová Janka
asistentka
Mgr. Miklášová Erika    
miklasova.erika at zscerba.petrzalka.sk   
triedna učiteľka 7.B
Ing. Mikuš Marek​​​​​​​
mikus.marek at zscerba.petrzalka.sk
učiteľ INF, FYZ
Mgr. Mydlová Helena    
helusa.mydlova at gmail.com   
triedna učiteľka 2.B
Mgr. Palkovičová Eva   
eva.palkovicova57 at gmail.com   
triedna učiteľka 1.A
PaedDr. Pavlíková Anna    
pavlikova.anna at zscerba.petrzalka.sk   
triedna učiteľka 5.B
Mgr. Pelecháčová Lenka    
pelechacova.lenka at zscerba.petrzalka.sk   
triedna učiteľka 1.E
Mgr. Pethőová Monika    
monika.pethoova at zscerba.edu.sk    
zástupkyňa pre 1. stupeň
Mgr. Podstavková Helena    
podstavkova.helen at gmail.com    
triedna učiteľka 1.B
Mgr. Pravdová Magda    
magda.pravdova at gmail.com    
školský špeciálny pedagóg, triedna učiteľka 5.C
Mgr. Šuhajda Jozef    
jofospecial at gmail.com    
triedny učiteľ 7.A
Mgr. Teplická Janette    
janette.teplicka at zscerba.edu.sk    
zástupkyňa pre 2. stupeň - štatutárny zástupca
Mgr. Trangošová Iveta    
trangoska.iv at gmail.com    
triedna učiteľka 4.A
Mgr. Žákovičová Renáta    
zakovicova.renata at gmail.com    
školský psychológ, výchovný poradca
Bc. Regulyová Lucia  
zuffova.lucia at zscerba.petrzalka.sk   
triedna učiteľka 5.A