Učitelia

Priezvisko a meno    
Mail /at = @/    
Typ zamestnanca

Mgr. Ambrusová Andrea    
andrea.ambrusova at zscerba.edu.sk    
triedna učiteľka 1.A
Mgr. Balejová Petra    
balejova.petra at zscerba.edu.sk    
triedna učiteľka 2.A
Mgr. Bukaiová Sandra    
sbukaiova at gmail.com    
triedna učiteľka 3.C
Mgr. Čeřovská Eva    
eva.ceruzka at gmail.com    
učiteľka ANJ
Ing. Diviak Rudolf    
rudolf.diviak at gmail.com    
učiteľ 2. stupeň a šach
Mgr. Dóczyová Zora    
riaditelka at zscerba.edu.sk    
riaditeľka školy
Mgr. Dvorská Adriana    
hornackova.adka at gmail.com    
triedna učiteľka 4.B
Mgr. Endrychová Veronika Klára    
endrychova.veronika at zscerba.edu.sk    
katechétka- katolícke náboženstvo
Mgr. Gričová Miroslava    
m.gricova at pobox.sk    
triedna učiteľka 9.A
Mgr. Chatrnúchová Silvia    
silvia.chatrnuchova at gmail.com    
triedna učiteľka 1.B
Mgr. Ivan Vladimír    
ivan at zscerba.edu.sk    
triedny učiteľ  8.A
Mgr. Ivanová Martina    
ivanova at zscerba.edu.sk    
triedna učiteľka 1.C
Mgr. Kokavcová Katarína    
kkokavcova at gmail.com    
triedna učiteľka 3.B
Ing. Koláriková Jana    
kolarikova.jana at zscerba.edu.sk    
učiteľka ANJ
Mgr. Krchnáková Mária    
krchnakova.m at zmail.sk    
triedna učiteľka 2.B
Bc. Kuchtiaková Michaela    
kuchtiakova.michaela at zscerba.edu.sk    
asistentka
Mgr. Kyselová Linda    
linda.kyselova at gmail.com    
triedna učiteľka 5.A
Mgr. Langová Renáta    
langova.renata at zscerba.edu.sk    
triedna učiteľka 9.B
Mgr. Lányová Miriama    
miriama.lanyova at gmail.com    
triedna učiteľka 5.B
Mgr. Mikičová Dagmar    
dagmar.mikicova at zscerba.edu.sk    
triedna učiteľka 5.C
Mgr. Miklášová Erika    
erika.miklasova at zscerba.edu.sk    
triedna učiteľka 6.B
Mgr. Mydlová Helena    
mydlova.helena at zscerba.edu.sk    
asistentka
Mgr. Pethőová Monika    
monika.pethoova at zscerba.edu.sk    
zástupkyňa pre 1. stupeň
Mgr. Podstavková Helena    
podstavkova.helen at gmail.com    
triedna učiteľka 4.A
Mgr. Pravdová Magda    
magda.pravdova at gmail.com    
školský špeciálny pedagóg, triedna učiteľka 4.C
PhDr. Šípošová Iveta    
siposova.iveta at zscerba.edu.sk    
asistentka
Štefanidesová Ľubica    
stefanidesova.lubica at zscerba.edu.sk    
evanjelicke náboženstvo
Mgr. Šuhajda Jozef    
jofospecial at gmail.com    
triedny učiteľ 6.A
Mgr. Teplická Janette    
janette.teplicka at zscerba.edu.sk    
zástupkyňa pre 2. stupeň - štatutárny zástupca
triedna učiteľka 7.A
Mgr. Trangošová Iveta    
trangoska.iv at gmail.com    
triedna učiteľka 3.A
Mgr. Žákovičová Renáta    
zakovicova.renata at gmail.com    
školský psychológ, výchovný poradca
Bc. Žuffová Lucia  
lucia.zuffova at zscerba.edu.sk    
učiteľka MAT FYZ