Organizačné pokyny

Organizačné pokyny

Rozhodnutie o poplatkoch za stravu v jedálni v roku 2023 kukucik Po, 09.01.2023 - 18:22
Stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023 kukucik St, 24.08.2022 - 15:43

Vážení rodičia,

ak máte záujem o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023, je potrebné vypísať zápisný lístok  stravníka /len 1. ročník, noví stravníci a deti z Ukrajiny/ zverejnený na stránke školy. Podpísaný lístok treba vrátiť buď osobne alebo emailom do 30.8.2022  na:

sjzscerba@zscerba.edu.sk 

Platba na september:

  • I.st. 32,- € 
  • II.st.35,- €

Diéty:            

VZN - výšky príspevkov kukucik St, 27.10.2021 - 20:40

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020.

Rozhodnutia 2020 kukucik Po, 03.05.2021 - 22:39
Oznam pre stravníkov / 2020 - 2021/ kukucik Po, 24.08.2020 - 21:17

Zápisný lístok

Oznam pre stravníkov kukucik Po, 22.06.2020 - 09:22
Rozhodnutia 2019 kukucik Ut, 03.03.2020 - 11:07
OZNAM OHĽADOM STRAVOVANIA - nové dôležité informácie!!! kukucik Ne, 03.11.2019 - 20:52

Vážení rodičia,

v súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

Plnú sumu úhrady za stravu uhrádza:

Organizačné pokyny - archív kukucik Ne, 08.09.2019 - 17:02

Vážení rodičia,

od októbra už budete platiť za stravu len réžiu a doplatok na stravu.
Naše odporúčanie je , aby ste si dali trvalý príkaz na 10,- € mesačne.
Vyúčtovanie bude na konci školského roka.
IBAN : SK36 5600 0000 0094 0102 7010

Pozorne si prečítajte  informácie  v časti:

Organizačné pokyny - archív ...

Ďakujeme.

Prihlásiť sa na odber Organizačné pokyny