Krajšia škola

Človek od nepamäti pretváral prostredie, v ktorom žil. Chcel sa v ňom cítiť lepšie a príjemnejšie. To rozhodne platí aj o škole a okolí školy, ktoré pôsobí na osobnosť žiaka, ovplyvňuje jeho spôsob života, jeho konanie a myslenie. A nielen žiakov, ale všetkých zamestnancov, ktorí v škole pracujú a ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní našich detí.
Samozrejme vstupnou bránou je školský areál, ktorý, ako výklad, priam láka, vábi a pozýva deti, aby tam chodili s radosťou. A práve preto sa vedenie našej školy rozhodlo, že okolie treba spríjemniť farebne, efektne aj účelovo. Projekt na skrášlenie bol vypracovaný ešte v novembri minulého roka a škola dostala na jeho realizáciu aj finančnú dotáciu.
A práca sa mohla začať. Vo štvrtok, 11.06.2020 a v sobotu 13.06.2020 sa pred budovou školy zhromaždili oslovení rodičia našich žiakov a po srdečnom privítaní pani riaditeľkou a organizovanom zadaní úloh sa začala neuveriteľná pracovná atmosféra a areálová premena. Rodičia, učitelia aj naši žiaci sa chopili nástrojov, od metiel až po štetce a v areáli školy sa začal "koncert" všetkých pracovných pomôcok a ľudskej zručnosti. Vo štvrtok, o necelé tri hodiny, oplotenie žiarilo teplými dúhovými farbami, lavičky, z drevenných paliet, obrúsené, natreté a elegantné  priam lákali na sedenie, zasadené kvetiny pri schodisku sa tešili slniečku a celý priestor žiaril čistotou. Čo však bolo  najkrajšie, to bola spoločná iniciatíva, spolupráca, ústretovosť rodičov, učiteľov a tiež detí. Patrí im za to veľké ĎAKUJEME.
Poďakovanie však patrí nielen tým, ktorí sa priamo na brigáde zúčastnili, ale aj všetkým tým, ktorí prispeli k realizácii projektu každou inou formou pomoci.
Touto brigádou práca nekončí, vlastne sa len začala. Veríme však, že konečný výsledok bude slúžiť k spokojnosti nám všetkým.

Levanduľová krása.

Dôstojnosť v krehkosti.
Vznešenosť v pružnosti.
Fialová je krása,
podmanivosť? tu vnáša.

Krása tá, na pohľad, maličká
pohladí dušu, aj sadne na líčka.
Bo vôňou tou, aj jej vplyvom,
šíri sa pred našou školou
svojou krásou a jemnou silou. 

Levanduľa, kvetina, jemná, krehká, krásna i vytrvalá, všestranná liečivá rastlina, 
úžasná kvitnúca trvalka, majestátne a priam hrdo lemuje vstup da našej školy.
Je akýmsi našim symbolom, dodáva zaujímavú kríkovitú textúru so striebristo zelenými 
listami  našej školskej "bráne" a ponúka modrú záplavu kvetov, ktoré o sebe dajú vedieť
nádhernou stredomorskou arómou. Poteší oko, srdce i nos a svojou liečivou silou nám denne
prináša radosť, sviežosť, chuť a elán do práce a v neposlednom rade i zdravie.

 Fotogaléria ...