Rozhodnutie o poplatkoch za stravu v jedálni v roku 2023