Zelená škola

...

Vyhodnotenie kukucik Št, 07.04.2022 - 19:37

h1

h2

Audit školy kukucik Št, 07.04.2022 - 19:29

Žiaci ôsmej triedy podrobili zástupkyňu pre druhý stupeň náročnému interview, v ktorom odpovedala na využívanie jednorazových produktov, obalov, elektrickej energie a produkcie odpadov. Tieto otázky tvorili Zelený audit školy, na základe ktorého si naša škola stanovila ekologické ciele do budúcnosti.

Fotogaléria ...

Učíme bez odpadov kukucik Št, 07.04.2022 - 19:28

V snahe premietnuť ekologickejšie myslenie aj do vyučovacieho procesu sme so žiakmi nepočítali príklady z matematiky do papierových zošitov, ale našli sme na školskom dvore prírodné materiály, pomocou ktorých sme tvorili a počítali príklady v prírode.

Fotogaléria ...

Zborovňa kukucik Št, 07.04.2022 - 19:27

Redukcia odpadov a ekologické myslenie by sa nemalo prejaviť len v samotnej separácii produktov, ale aj v množstve využívaných produktov, ktoré tvoria nadmerný odpad. Učitelia našej školy si v zborovni miesto jednorazových plastových pohárov nájdu keramické hrnčeky, ktoré majú trvalý charakter.

Triedenie odpadu kukucik Št, 07.04.2022 - 19:25

Do každej triedy a na každú chodbu sme umiestnili zberné nádoby na papier, plast, komunálny odpad, ale aj bioodpad. Žiaci sa postupne naučili, aký odpad patrí do ktorej nádoby a tieto nádoby sami vynášajú. Odpad z bio nádob vynášajú do komposterov, ktoré sú umiestnené na školskom dvore.

Fotogaléria ...

Váženie odpadu kukucik Št, 07.04.2022 - 19:24

Redukcia odpadov je náročný proces, ktorý sledujeme pravidelným vážením vyprodukovaného odpadu na prvom a druhom stupni, na riaditeľstve školy, ale aj v jedálni.

Fotogaléria ...

Rozklad látok kukucik St, 06.04.2022 - 20:47

V rámci tejto neľahkej výzvy sa žiaci najskôr potrebovali oboznámiť s tým, čo spôsobuje odpad na našej planéte a ako dlho sa jednotlivé druhy odpadu rozkladajú. Rozhodli sme sa teda vybrať zástupcov z radu odpadov. Zakopali sme sklo, bavlnu, plastový vrchnák, noviny, alobal a jablko.

Zelená škola kukucik St, 06.04.2022 - 20:46

Naša škola sa tento rok zapojila do projektu Zelená škola. Našim hlavným cieľom je naučiť deti rozumieť odpadu, dokázať separovať a redukovať čo najväčšie množstvo odpadu.

Prihlásiť sa na odber Zelená škola