Korona

korona - informácie

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v  súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiaka je nariadená karanténa v triede 1.B   do 13.04.2021 (vrátane).
V tejto triede bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa inštrukcií triednej učiteľky.

Žiaci a určení zamestnanci:

Kloktací deň

Dnešný deň bol na našej škole v tejto pandemickej situácii predsa len iný. Naše deti tretích a štvrtých ročníkov si mohli vyskúšať testovanie na Covid 19, predsa len iným spôsobom ako my "dospeláci". Jednoducho, kloktaním. Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom. 

OZNÁMENIE

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v  súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiaka je nariadená karanténa v triede 2.A   do 08.04.2021 (vrátane).
V tejto triede bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa inštrukcií triednej učiteľky.

Žiaci a určení zamestnanci:

Prihlásiť sa na odber Korona