OZNÁMENIE

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v  súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiaka je nariadená karanténa v triede 2.A   do 08.04.2021 (vrátane).
V tejto triede bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa inštrukcií triednej učiteľky.

Žiaci a určení zamestnanci:

  • Zostávajú v domácej izolácii v celkovej dobe do 08.04.2021 (vrátane).
  • Rodičia aktívne monitorujú  zdravotný stav. Deti na testy nejdú. Iba v prípade  zhoršenia zdravotného stavu a v prípade objavenia príznakov bez meškania kontaktujú ošetrujúceho lekára. 
  • Karanténa pre rodičov neplatí. V prípade čerpania OČR kontaktujte pediatra.
  • V prípade prejavených príznakov sa môžete objednať na testy na www.korona.gov.sk
  • Všetci žiaci z tejto triedy budú odhlásení zo stravy.


Zora Dóczyová, v.r. riaditeľka školy

zapisnica

Oznamy_spravy