Kampaň Červené stužky 2020

Do kampane Červené stužky sme sa zapojili aj tento školský rok netradičným spôsobom, vzhľadom na opatrenia v čase druhej korona-krízy. Do kampane sme sa zapojili aktivitami ako napríklad: vešaním plagátov na nástenkách v triedach na 1.stupni a viditeľných miestach v priestoroch školy, nosením vytvorených červených štužiek pri príležitosti Dňa boja proti pohlavnej chorobe AIDS.
Triedni učitelia sprístupnili informácie o tejto chorobe žiakom primerane veku na triednickej hodine na 1.stupni a v online prostredí žiakom na 2.stupni. Žiaci 7. - 9. ročníka sa mohli dobrovoľne zapojiť do online dotazníka.
Dúfame, že budúci školský rok absolvujeme naše obľúbené aktivity ako pohľadnice Červené stužky, športové aktivity, vytvorenie živej stužky a environmentálnu aktivitu z plastových vrchnáčikov.