Predkovia v čase!

 

Čas je zázračná veličina. dá sa ním čarovať, o čom sme sa presvedčili aj my na hodinách vlastivedy cez časovú os a projekt "Po stopách  našich predkov". 
Časová priamka nám pomáha orientovať sa v čase, sú na nej znázornené poradia a udalostí, v ktorom sa odohrali od minulosti po súčasnosť. Vyznačujú sa na nej roky, mesiace, dni. Vďaka nej sme navštívili a opustili obdobie praveku a pred sebou máme obdobie stredoveku.

Fotogaléria ...

Oznamy_spravy