Karanténa 1.E a 2.D

Milí rodičia, z dôvodu pozitivity pedagóga, ide trieda do karantény. Dátum posledného stretnutia s pozitívnym bol v piatok 18.2.2022. Karanténa začína v sobotu 19.2.2022 a končí 23.2.2022 vrátane(do školy nastupujú vo štvrtok 24.2.2022).
Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič žiaka nemusí kontaktovať všeobecného lekára. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič žiaka telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára. Vyučovanie celej triedy 1.E, vrátane výnimiek z karantény, bude prebiehať dištančnou formou. Vyučovanie triedy 2.D bude prebiehať prezenčnou formou pre žiakov, ktorí splňajú výnimku z karantény.

Oznamy_spravy