Karanténa 4.A

Milí rodičia, z dôvodu pozitivity pedagogického zamestnanca, ide trieda do karantény. Dátum posledného stretnutia s pozitívnym bol v pondelok 21.2.2022. Karanténa trvá do 26.2.2022 vrátane(do školy nastupujú po prázdninách v pondelok 7.3.2022).
Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič žiaka nemusí kontaktovať všeobecného lekára. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič žiaka telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára. Žiaci s výnimkou nemusia dodržiavať domácu karanténu. Vyučovanie celej triedy vrátane výnimiek z karantény, bude prebiehať dištančnou formou z personálnych dôvodov.

Oznamy_spravy