Zelená škola

Naša škola sa tento rok zapojila do projektu Zelená škola. Našim hlavným cieľom je naučiť deti rozumieť odpadu, dokázať separovať a redukovať čo najväčšie množstvo odpadu.

Project