Audit školy

Žiaci ôsmej triedy podrobili zástupkyňu pre druhý stupeň náročnému interview, v ktorom odpovedala na využívanie jednorazových produktov, obalov, elektrickej energie a produkcie odpadov. Tieto otázky tvorili Zelený audit školy, na základe ktorého si naša škola stanovila ekologické ciele do budúcnosti.

Fotogaléria ...

Project