Školské potreby na školský rok 2022/2023

1. – 4. ročník

1. ročník

1. ZOŠITY     

 • sadu zošitov pre 1. roč. k danému šlabikáru – kúpi triedna učiteľka- denníky pre 1. roč.               
 • 511  s 1 pomoc. linajkou                                     -  4 ks
 • 511                                                                     -  6 ks 
 • počtovníky pre 1., 2., 3. roč.    513                    -   5 ks
 • čistý zošit veľký stredný          460                     -  1 ks
 • slovníček hrubší                      644                     - 1 ks

Možnosť objednať si BALÍČEK so školskými pomôckami pri zápise. (Dodanie a platba v septembri).

2. PERAČNÍK    

 • 2 ceruzky (trojhranné hrubšie)
 • pastelky 12 ks
 • zatváracie strúhadlo dvojité, guma
 • pero pre prváka TORNÁDO/STABILO            
 • nožnice, lepiaca tyčinka Pritt 1 ks stredná alebo 2 ks malá
 • farebný papier 20 listový, výkres A4 – 30 ks, výkres A3 – 20 ks, plastelína (nie čínska)       – doniesť do školy

4. POTREBY NA VV     

 • plochý štetec 2 ks – číslo 6 a 12
 • pohárik na vodu (obal z masla)
 • vodové farby – nie okrúhle
 • voskovky
 • temperové farby – stačí 6 základných farieb v nádobkách (nie v tube)
 • handričku alebo špongiu
 • igelitový obrus veľkosti lavice

                - 

5. POTREBY NA TV   

 • tričko, trenky (krátke nohavice), ponožky
 • tepláky – spodná časť
 • jarmilky alebo tenisky s bielou podrážkou
 • vrecko na úbor – podpísať

6. PREZUVKY       

 • papuče alebo sandále s bielou podrážkou (uzavreté)
 • vrecko – zostane v šatni – podpísať

7. DESIATA             

 • obrúsok, prestieranie na lavicu
 • možnosť objednať desiatu v ŠJ
 • pitie len v umelej fľaške

8. HYGIENICKÉ POTREBY     

 • papierové utierky na ruky alebo uterák (podľa pokynov triednej učiteľky)
 • mydlo – tekuté, stačí aj náplň
 • toaletný papier (dopĺňať podľa potreby)
 • hygienické vreckovky balík (v krabici)

2. ročník

 • Zošit č. 512    7 ks
 • Zošit č. 513    5 ks
 • Zošit č. 444    2 ks
 • Zošit č. 644    2 ks
 • Notový zošit  - ak nezostal z 1. roč.    1 ks
 • Výkres A4    30 ks
 • Výkres A3    20 ks
 • Papier farebný    1 ks
 • Pero Tornádo, Pilot alebo Stabilo    2 ks
 • Farebné pero červené a zelené    Po 1 ks
 • Ceruzka    3 ks
 • Strúhadlo     1 ks
 • Guma    1 ks
 • Pastelky 12 ks    1 ks
 • Pravítko 30 cm    1 ks
 • Vodové farby, handrička    1 ks
 • Farby temperové - kelímky    1 ks
 • Štetec plochý č.10    1 ks
 • Štetec plochý č. 8    1 ks
 • Nožnice    1 ks
 • Lepiaca tyčinka Pritt 1 ks stredná alebo 2 ks malá
 • Igelitový obrus na lavicu    1 ks
 • Nádobka na vodu    1 ks
 • Giocondy  - malé (6ks)    1 ks
 • Plastelína    1 ks

3. ročník

 • Zošit č. 523    10 ks
 • Zošit č. 440    1 ks
 • Zošit č. 644    2 ks
 • Zošit č. 464    2 ks
 • Notový zošit   (môže pokračovať s predch. šk. roka)    1 ks
 • Výkresy  A3    20 ks
 • Výkresy  A4    30 ks
 • Farebné papiere    1 ks
 • Nožničky    1 ks
 • Lepiaca tyčinka Pritt 1 ks stredná alebo 2 ks malá    2 ks
 • Tempery    1 ks
 • Giocondy – malé  (môžu pokračovať)    1 ks
 • Štetec č. 8    1 ks
 • Štetec č. 10    1 ks
 • Štetec č. 12    1 ks
 • Guma    1 ks
 • Strúhadlo    1 ks
 • Obrus    1 ks
 • Nádoba na vodu (nie mištičky)    1 ks
 • Trojuholník s ryskou    1 ks
 • Ceruza č. 3    2 ks
 • Farebné pero - červené    1 ks
 • Farebné pero - zelené    1 ks
 • Pastelky 12 ks    1 ks
 • Pero Tornádo, Pilot alebo Stabilo    2 ks

4. ročník

 • Zošit č. 440    2 ks
 • Zošit č. 544    2 ks
 • Zošit č. 523    10 ks
 • Zošit č. 644    2 ks
 • Zošit č. 464    2 ks
 • Notový zošit   (môže pokračovať s predch. šk. roka)    1 ks
 • Výkresy  A3    20 ks
 • Výkresy  A4    30 ks
 • Farebné papiere    1 ks
 • Nožničky    1 ks
 • Lepiaca tyčinka Pritt 1 ks stredná alebo 2 ks malá    2 ks
 • Tempery    1 ks
 • Pastelky 12 ks    1 ks
 • Štetec č. 8    1 ks
 • Štetec č. 10    1 ks
 • Štetec č. 12    1 ks
 • Guma    1 ks
 • Strúhadlo    1 ks
 • Obrus    1 ks
 • Nádoba na vodu (nie mištičky)    1 ks
 • Trojuholník s ryskou    1 ks
 • Ceruza č. 3    2 ks
 • Farebné pero - červené    1 ks
 • Farebné pero - zelené    1 ks
 • Kružidlo    1 ks
 • Giocondy  (pokračujú s predch. šk. roka )    1 ks
 • Pero Tornádo, Pilot alebo Stabilo    2 ks

==================================================================

5. – 9. ročník

Biológia 5. – 9. roč.        

 • Zošit č. 460   (5. roč. - praktické aktivity)
 • Pracovné zošity po dohode s vyučujúcimi pre 5. - 9. roč.

Slovenský jazyk            

 • Zošit č. 564   1 ks malý na diktáty,  2 ks 5.C
 • Zošit č. 464   2 ks veľké
 • Čitateľský denník č. 464 1 ks pre 5.ročník

Matematika    

 • Zošit č. 464 - iba 5.C 
 • Rysovacie potreby - pravítko s ryskou, dlhé pravítko, kružidlo, uhlomer, ceruzka, kalkulačka len 8.-9.ročník
 • Zošit č. 460 2 ks
 • Zošit č. 564 po dohode s vyučujúcou
 • Zošit Pomocník

Anglický jazyk            

 • Zošit č. 564   2 ks
 • Malý slovníček - dobrovoľné
 • Pracovné zošity po dohode s vyučujúcou

Nemecký jazyk            

 • Zošit č. 544
 • Malý slovníček

Chémia 7.- 9.roč.            

 • Pracovné zošity po dohode s vyučujúcim pre 7. - 9. roč.
 • Zošit 460       

Geografia 5. – 9. roč.        

 • Pracovné zošity po dohode s vyučujúcou pre 5. - 9. roč.                   

Dejepis                

 • Zošit č. 564

Občianska náuka            

 • Zošit č. 544

Fyzika                

 • Zošit č. 540
 • Pracovné zošity po dohode s vyučujúcou pre 6. - 9. roč
Oznamy_spravy