Oznam

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že

v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.Z. (školský zákon) dňa 22. decembra 2022 (štvrtok) udeľujem z prevádzkových a organizačných dôvodov žiakom základnej školy 

riaditeľské voľno

Mgr. Zora Dóczyová, riaditeľka školy

Oznamy_spravy