Kúsok svojho srdca

Nie všetci majú možnosť byť na Vianoce s blízkymi, nie všetci dostanú darčeky a milé želania. Tou z najviac rizikových skupín sú práve osamelí seniori či seniori v zariadeniach sociálnych služieb. Naša základná škola sa počas adventu každoročne pokúša zapáliť svetielko v ich očiach čo i len na chvíľočku. Inak tomu nebolo ani tento rok! Darčeky určené pre seniorov z  Domu Tretieho Veku - Domu seniorov, Polereckého č. 2 v Bratislave sú už na mieste. Nie je pri tom dôležité, či darček dostane Jozef, Marienka alebo Kvetoslava, či Ferdinand, ale aby každý z nich splnil spomínaný účel. Snáď  k tomu pomôže i tajná ingrediencia, ktorú do každého z nich vkladáme a tou je “kúsok svojho srdca“.

Fotogaléria ...

Oznamy_spravy