Oznamy

OZNÁMENIE

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u zamestnanca je nariadená karanténa v triede 1.B v termíne od 16.12.2020 do 21.12.2020 (vrátane).
V tejto triede bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa inštrukcií triednej učiteľky.

Žiaci a určení zamestnanci:

Prihlásiť sa na odber Oznamy