Oznamy

Aktuálne pokyny od 26.10.2020

Na základe prijatého uznesenia vlády vám oznamujeme, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude na 2. stupni prebiehať dištančné vzdelávanie. Zdôrazňujeme, že vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené a povinné.

OZNÁMENIE - COVID-19

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u zamestnanca je nariadená karanténa v triedach 1.D , 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B  v termíne od 22.10.2020 do 26.10.2020 (vrátane).

 V týchto triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie.

 Žiaci a určení zamestnanci:

OZNÁMENIE

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna na 16.10.2020 pre triedy 1.C , 1.E, 4.B, 4.C na základe nariadenia RÚVZ v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u zamestnanca.
Karanténa je nariadená v triedach 1.C , 1.E, 4.B, 4.C v termíne do 17.10.2020 (vrátane).
Žiaci a zamestnanci:

G Suite for Education

Vážení rodičia!
Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8 Bratislava využila ponuku zriaďovateľa – MČ Petržalka a rozhodla sa používať v rámci vyučovacieho procesu a dištančného vzdelávania G Suite for Education. Toto rozhodnutie je na základe 93% súhlasu Vás rodičov. Deti, ktorých rodičia nedali súhlas,  budú v prípade potreby dostávať úlohy inou formou. Môžem Vás ubezpečiť, že žiadne osobné údaje nebudú zverejňované, všetko bude v súlade s GDPR. Táto služba bude slúžiť výhradne na vzdelávanie detí. 

Brigáda

Milí rodičia.
Z dôvodu nepriaznivého počasia rušíme brigády na úpravu okolia školy túto stredu a štvrtok 14. a 15.10.2020.
Brigáda na sťahovanie nábytku vo štvrtok 15.10.2020 zostáva. Boli by sme radi, ak by sa k nám ešte niekto pripojil. Stretnutie tých, čo pôjdu na Jarabinkovu bude o 16:00 pred školou. Ostatní môžu prísť okolo 17:00, budeme vykladať nábytok  v škole.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete zavolať:  Zora Dóczyová +421947487700. Ďakujeme. 

Úprava prevádzky činnosti ŠKD

Vážení rodičia, 
vzhľadom k  mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19, v súlade s platnými usmerneniami MŠVVaŠ SR  a hygienicko-epidemiologickými opatreniami, a z toho vyplývajúcej nevyhnutnosti minimalizovať premiešavanie jednotlivých tried,  od 15.10.2020 týmto upravujeme prevádzku činnosti ŠKD:

Ranná činnosť  ŠKD bude ako doteraz v čase od 6:30 do 7:20 hod. – vo vestibule školy (prosím zvážte jej nutnosť ),potom deti odchádzajú do svojich kmeňových tried. 

Prihlásiť sa na odber Oznamy